Kim jestem?

AWJestem tłumaczką. Specjalizuję się w dziedzinach, które znam w praktyce:
> film, media, tłumaczenia audiowizualne,
> sztuka,
> marketing, biznes i IT

> trzeci sektor, crowdfunding i filantropia.

Mieszkam w Gdańsku, choć zawodowo związana jestem głównie z firmami warszawskimi.  Chętnie współpracuję w całej Polsce, nawet kiedy wymaga to dojazdów i spotkań. Wiele projektów wymagających kontaktu osobistego zaliczam do najbardziej satysfakcjonujących. 

KONTAKT
+48 504 050 232 | agnieszka.wasowska@gmail.com

TŁUMACZENIA
Od 2011 roku zrealizowałam dziesiątki tłumaczeń pisemnych, audiowizualnych i ustnych, a także prac redakcyjnych i ghost-writingu dla kilkudziesięciu klientów, m.in.:
> Film i media: Otter Films, Arkana Studio, Szkoła Wajdy, Warszawska Szkoła Filmowa, PWSFTviT, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVN, SPI International Polska, Figaro Film, Movie Mates, AB Film Production, Sputnik Film,  i in.
> Kultura i sztuka: Żydowski Instytut Historyczny, Laboratorium Reportażu, Osman Djajadisastra, ArtBazaar, Pola Dwurnik, festiwal Globaltica, i in.
> Biznes: Polbank EFG, Hedeselskabet, Netsprint
> Trzeci sektor: Towarzystwo Inicjatych Twórczych “ę”, Stowarzyszenie SIEMACHA, SOS Wioski Dziecięce

Najciekawsze projekty opisałam w portfolio.

W sprawie dostępności i wyceny proszę o kontakt:
+48 504 050 232 | agnieszka.wasowska@gmail.com

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Agnieszka Wąsowska, jednoosobowa działalność gospodarcza – koordynacja projektów i imprez, crowdfunding, tłumaczenia (od 09.2011)

Od 2011 realizowałam szereg projektów (linki do portfolio):
> film dokumentalny Reporter
> kampania crowdfundingowa filmu Łowcy miodu
> projekt artystyczny Alternatywna historia świata w znaczku pocztowym
> książka i kampania crowdfundingowa Dziewczyna na płótnie
> album Sportowcy // Edward Dwurnik

Junior Account Manager, New Business – Hypermedia, Dentsu Aegis Network, pozyskiwanie klientów – opracowywanie oferty i spotkania z potencjalnymi klientami. (2016-2017)

Specjalista ds. rozwoju projektów – Arkana Studio, opracowanie koncepcji i pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne, pozyskiwanie finansowania dla projektów filmowych, prowadzenie rozmów z koproducentami, tłumaczenia, prace literackie (2012-2013, współpraca z firmą trwa do dziś)

Asystent producenta – Otter Films, przygotowanie pakietów producenckich, tłumaczenia, redakcja tekstów, pozyskiwanie funduszy, planowanie udziału w szkoleniach i targach, koordynacja pracy stażystów, współpraca z kierownikami produkcji; prowadzenie badania rynku filmów dokumentalnych w Polsce i współorganizacja konferencji „Dokumenty do kontroli” podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego 2011, opracowanie wyników badania i przygotowanie publikacji elektronicznej. (10.2010-08.2011, współpraca z firmą trwa do dziś)

Asystent reżysera castingu – Teatr Dramatyczny, projekt artysty wizualnego Aernouta Mika. Pomoc w doborze 100 statystów, koordynacja pracy statystów i aktorów na planie, działania organizacyjne związane z pracą aktorów. (07.2010)

Blogger w serwisie filmowym Cinematical.pl (12.2008-06.2009)

Koordynator Promocji i Merytoryki. Drogowskazy Kariery – NZS SGH, kierowanie zespołem pozyskującym i utrzymującym kontakty z ogólnopolskimi partnerami medialnymi i merytorycznymi. Nadzór przygotowania materiałów promocyjnych (poligrafia, gadżety). Kontrola poczynań koordynatorów regionalnych – wsparcie merytoryczne. Przygotowanie gali finałowej oraz nadzór nad przygotowaniem katalogu wieńczącego program. Redakcja strony www. (05.2007-06.2008)

Organizator Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2007 – kontakty z mediami, współorganizatorami, nominowanymi; koordynacja wykonania oprawy graficznej; katering; organizacja konferencji prasowej i gali finałowej. (10.2007-02.2008)

Pracownik biurowy. Tomorrow – prowadzenie i zaopatrzenie biura agencji reklamowej. Pomoc działom PR i Account w pilnych projektach. (08.2007)

Przewodnicząca Dyskusyjnego Klubu Filmowego Overground – inspirowanie i koordynowanie pracy 30 członków (wybór filmów, logistyka, reklama i promocja); Kontakty z władzami SGH i dystrybutorami filmowymi; Organizacja obchodów 10-lecia DKF Overground. (07.2006-07.2007)

Pracownik Punktu Informacyjnego. Szkoła Główna Handlowa – udzielanie informacji studentom, kandydatom, pracownikom i innym zainteresowanym. Wsparcie Biura Informacji i Promocji SGH. (09.2004 – 07.2005)

Lektor języka angielskiego dla Callan Education Sp. j. (2004)

JĘZYKI

> angielski – jest dla mnie prawie jak polski, używam go codziennie, nie tylko do pracy
> niemiecki – mogę w tym języku pracować, choć czasem bawię współpracowników
> włoski – przeczytam książkę, obejrzę film i potarguję się w sklepie.
> rosyjski – zapytam o drogę
> chiński – właśnie intensywnie się uczę!

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI

> Przemówienia publiczne
> Obycie w internecie
> Tworzenie stron internetowych (WordPress, HTML)
> Systemy operacyjne Windows i Apple
> Rozkład napisów filmowych i audiodeskrypcja
> Prawo jazdy

ZAINTERESOWANIA

> Filantropia
> Sztuka współczesna
> Włochy, włoski i chiński
> Reportaż i fotografia
> Piesze wędrówki i liczne sporty: biegi, rolki, narty freestylowe

WYKSZTAŁCENIE

2004 – 2010   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie. Praca magisterska: Rola producenta w polskiej produkcji filmowej w świetle teorii zarządzania projektami.

2010 – 2011   PWSFTviT Łódź
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia podyplomowe, zrealizowałam 1 semestr)