TWOŻYWO. Plądrujemy ruiny rzeczywistości (napis)
wybrane projekty

Plądrujemy ruiny rzeczywistości

Grupa Twożywo zakończyła działalność lata temu, ale powraca z albumem podsumowującym swoją działalność i rzucającą na nią nowe spojrzenie.

Za wydanie odpowiedzialny jest uparty kolekcjoner polskiej sztuki – dr Osman Djajadisastra.

Za redakcję odpowiada Katarzyna Tórz.

Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek biorą aktywny udział w pracach redakcyjnych oraz odpowiadają za graficzną stronę publikacji.

Moją rolą jest tłumaczenie wszystkich tekstów zamówionych na potrzeby książki na angielski (za wyjątkiem jednego tekstu, który powstał po angielsku i tłumaczę go na polski).

Planowany termin wydania: 2017/2018