Siemacha (logo)
wybrani klienci

Stowarzyszenie Siemacha

Stowarzyszenie SIEMACHA to jedna z największych organizacji społecznych w Polsce. Od 23 lat skutecznie wspiera rozwój dzieci i młodzieży. SIEMACHĘ wyróżnia połączenie obszaru wychowania, sportu i terapii w spójny system pedagogiczny oraz globalna strategia działania nastawiona na tworzenie sieci wielofunkcyjnych placówek.

Tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych, a także spotów video o Stowarzyszeniu SIEMACHA pokazało mi jak mogą wyglądać nowoczesne placówki wychowawcze.

Każdy powinien poznać działalność Stowarzyszenia SIEMACHA, bo pokazuje ona, że pozornie niemożliwe jest realne – istnieje w placówkach Stowarzyszenia!

Strona oficjalna: siemacha.org.pl