język nie wyklucza

Co to znaczy BIPOC?

Rdzennych mieszkańców Ameryki coś łączy z czarnoskórymi Amerykanami. To dyskryminacja doświadczana nie tylko ze strony białych. Skrót BIPOC opisuje to wspólne doświadczenie. To:

Black, Indigenous, People of Color

Określenie powstało w Stanach Zjednoczonych i używa się go głównie w tym kontekście.