język nie wyklucza

Język neutralny płciowo: równi wobec języka

Na czym polega język polski neutralny płciowo?
Widzicie, tu już nie chodzi tylko o formy rzeczowników. Chodzi m.in. o zaimki: on, ona, ono to podstawa, ale poniżej pokażę Wam ich więcej. Chodzi także o odmianę czasowników: byłam, byłem, by… tutaj zaczyna się zabawa.