język biznesu

Co to jest mroczna gramatyka?

Dziś używamy długich i bezosobowych zwrotów w komunikacji formalnej bo urzędy zawsze ich używały, kształtując w ten sposób naszą komunikację pisemną. Ale urzędy używały takiego języka, bo nie znały lepszego.