język biznesu

Co to jest prosty język?

Co to jest prosty język?
Prosty język to sposób komunikacji, który pozwala każdemu rozumieć treści: jak najszybciej, jak najłatwiej, jak najpełniej. Prosty język jest szczególnie istotny w komunikacji instytucji, firm i organizacji z obywatelami.