język biznesu

Język jest narzędziem

Każdy język jest narzędziem komunikacji. W realu czerpiemy informacje także z mowy ciała, wyrazu twarzy i oczu, tonu wypowiedzi. W Internecie język nabiera większej wagi.